Przed przystąpieniem do składania wniosku proszę zapoznać się z instrukcją

Wniosek o dofinansowanie z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”

1. Dane osobowe 2. Opis projektu 3. Preliminarz kosztów


Dane wnioskodawcy
Wydział
Instytut
Funkcja
Imię i Nazwisko
Osoba odpowiedzialna merytorycznie za projekt
Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Osoba kontaktowa
Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon